De voormalige eigenaren van het park, de bezielers van de organisatie, van de familie Krцller-Mьller, waren blijkbaar onverbeterlijke dromers, wat eerlijk gezegd niet erg kenmerkend is voor de natie als geheel pachinko online. In een poging om de fauna van het park te diversifiëren, brachten de Muellers 100 jaar geleden zelfs kangoeroes en moeflons hierheen. Kangoeroes hebben op de een of andere manier geen wortel geschoten, maar gekke paarden worden hier nog steeds waargenomen. Lookaround – Inleiding
Lookaround
/

Nostalgie in woord en beeld

 

Algemeen Je moet spelen en geweldige bonussen krijgen with free bonus no deposit hier. Mis je kans om rijker les worden niet.

De bezoekers van deze site worden niet alleen uitgenodigd kennis te nemen van de verhalen en wetenswaardigheden, maar ook om te genieten van de uitgebreide collectie van foto’s en ansichten, die nostalgische gevoelens en herinneringen oproept.
Actieve deelname zal ertoe bijdragen de voortgang, uitbreiding en completering van de weergegeven verhalen te bewerkstelligen en zo mogelijk nieuwe toe te voegen.
Het gaat niet zo zeer om het ontstaan en de geschiedenis van een stad of dorp maar meer om de verhalen en gebeurtenissen die er plaats hebben gevonden.
De collectie bestaat uit ongeveer 2000 foto’s en ansichten van de plaatsen Elburg en Doornspijk, Elspeet en Uddel, Ermelo met z’n buurtschappen, Garderen, Harderwijk en Hierden, Nunspeet en Vierhouten en Putten, waaruit een selectie is gemaakt. 
Ook ansichten van het 'Veluws leven' met zijn natuurschoon, boerderijen, klederdrachten, enz. zijn in de collectie opgenomen.

Werkzaamheden

Zoals gezegd, het streven is erop gericht dat de site ‘continue in beweging’ is. Hierbij vraag ik uw hulp om met ideeën, verhalen en foto’s te komen. Eigenlijk wil ik daarmee aangeven dat-ie nooit ‘af’ is.
Nunspeet en Doornspijk zijn de eerst volgende twee plaatsen die voor nadere uitwerking aan bod komen. Maar ja, het weer moet natuurlijk wel meewerken.

Bronvermelding

Een uitgebreide ‘speurtocht’ op de website van ‘Historische kranten’ heeft mij veel informatie gegeven.
Voorts is een aantal boeken/boekjes in mijn bezit waaruit ook het nodige valt op te merken:

Te voet over de Noordelijk Veluwe, ANWB 1923
Onkruid, Botanische wandelingen, F. W. van Eeden 1986
Liedjes uit het boerenleven, Jan van Riemsdijk
Mijn zwerftocht over de Veluwe, NJHC
Rijwieltochten langs rustige wegen, ANWB 1927
Gids voor de Veluwe, A. J. Wuestman 1930
Artikel Dr. Johan van de Moer.

Dat is ook van toepassing op de door mij geschreven boeken ‘Ermelo in ’t Vierkant’, deel I en II, alsmede mijn artikelen over de wijk ‘Dennenkamp’, de Dorpsstraat en Stationsstraat in Ermelo

Tenslotte zij vermeld, dat ik, naast allerlei ‘Veluwe-beschrijvingen’, ook enige artikelen en boeken, o.a. ‘De Veluwe, luisterrijk land tussen randmeer en Rijn’ en ‘Zwervend langs Veluwse wegen’ van Jac. Gazenbeek (1894-1975) heb gelezen.

De topografische kaarten 1:50.000 uit 1920 komen uit ‘eigen bezit’.
Voor het uitzetten van de fietsroutes is gebruik gemaakt van de ANWB-fietskaart nr. 8 1:50.000.

Een groot deel van de weergegeven afbeeldingen zijn in eigen bezit. De oude ansichten en foto’s, op leenbasis mogen gebruiken, zijn in bezit van de familie Wuestman.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site ermelookaround.nl mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van deze site.

Ansichtenkabinet

De herkomst van de collectie
In een advertentie uit 1911 stond het volgende bericht: ‘Door tusschenkomst van den boekhandel Albert Jan Wuestman te Harderwijk wordt ‘het Nieuws van den Dag’ aldaar des avonds onmiddellijk na den aankomst van den Trein te 06.49 uur bezorgd tegen den gewonen abonnementsprijs van f. 2,50 per 3 maanden.’
Deze advertentie was de directe aanleiding de familie Wuestman in positieve zin ‘eens op de korrel te nemen’.
Het was in de jaren negentig van de 19e eeuw dat de Puttense Albert Jan Wuestman een boekenzaak had in Putten. Van de verkoop alleen kon het gezin niet leven. Daarom ging hij ‘de boer op’ met kantoorboekartikelen. De zaak kende zo’n explosieve groei dat het bedrijf zich al snel uitbreidde met een uitgeverij en een papiergroothandel. Daarnaast werd ook de mogelijkheid van het per post verzenden van de door Wuestman gevoerde artikelen in het leven geroepen. Het bleek een succesformule te zijn. Wuestman werd een ‘totaalleverancier voor de kantoorbranche’. Wuestman werd een begrip en is dat nog steeds.
De uitgeverij verzorgde een nieuws- en advertentieblad, boeken, dichtbundels en platen.
In 1903 werd door Wuestman de Veluwse Pers (De Puttensche Courant, De Harderwijker en de Nieuwe Nijkerksche Courant) opgericht.
In 1904 neemt hij ‘De Ermelosche Boekhandel’ over van J. G. Boerendans, Stationsstraat 129 in Ermelo. Dertig jaar later wordt het filiaal overgedaan aan J. G. L. Gewald.  Later kwam de vestiging van Wuestman aan de Markt in Harderwijk.
Daar, waar anno 2012 Scheer en Foppen in Ermelo een zaak heeft, was de ‘Ermelosche Boekhandel van Wuestman’, in advertenties ook wel genoemd Wuestman en De Vroom. 
Op een herfstige middag in oktober 2013 mag ik in het fraaie kantoorpand in Harderwijk op bezoek komen bij de huidige directeur, de heer Ruurd Wuestman waarbij ik mijn verzoek of er mogelijk nog ‘van vroeger’ documentatiemateraal aanwezig is om bij mijn verdere onderzoek (tijdelijk) aan te wenden, aan hem voorleg.
Ik was verbaasd wat ik er aantrof aan gegevens, in het bijzonder de honderden ansichtkaarten van de Noordwest-Veluwe. Enige dagen later schreef ik de heer Wuestman: “Wat zouden veel mensen een grote mate van nostalgisch plezier hebben bij het zien van deze oude foto’s van hun woonplaats en/of omgeving. In het bijzonder in deze tijd wanneer meer en meer blijkt dat het verkrijgen van informatie over “voorheen, over dat van vroeger, over het oude” steeds sterker wordt. Getuige de kijkcijfers naar programma’s, zoals “Andere Tijden”, “Jeugdherinneringen”, “Herinner je je Ermelo” e.d.
Wellicht is er een mogelijkheid deze prachtige collectie ‘aan den volke’ te tonen, waarbij ik u graag met een aantal oud-collega’s de helpende hand aanbiedt.”
Het antwoord van de heer Wuestman liet niet lang op zich wachten: “Het is inderdaad een prachtige collectie en ik kan me voorstellen dat veel mensen hier plezier aan kunnen beleven. Het zou dus mooi zijn als de collectie ontsloten kan worden.”
Met z’n vijven (i.c. ‘Het Boscollege’, waar later over wordt gesproken) gingen we aan de slag en na vele uren van noeste arbeid was de klus geklaard. En hoe nu verder?
Vele opties passeerden de revue en uiteindelijk werd besloten een site in het leven te roepen, waarop de collectie wordt gepresenteerd. Maar het moet meer zijn dan alleen ‘een kale presentatie’.
De verhalen achter de kaarten en in het bijzonder “achterop” diè kaarten, die zijn gebruikt als briefkaart, zijn voor een deel weergegeven onder het onderwerp 'Thuisfront' bij Harderwijk. 
Er zal naar worden gestreefd het fotografisch vastleggen van de tegenwoordige situatie in vergelijking met de  vroegere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *